Mini kozy typu holandského, nemeckého a akéhokoľvek typu začali v západoeurópskych krajinách ľudia chovať ako milé živé, kosačky a ozdoby parkov, záhrad. Nemajú žiadnu úžitkovosť a patria medzi takzvané záujmové plemená. Mali by mať výšku 50-60 cm a zachované telesné proporcie kôz dojných plemien.

Naše mini kozy holandského typu, Bertičku a Bartolomeja, máme ako skúšku správnosti, či je dobrý plot, či je dobrý rožok, či prežije čo sme vysadili, či je niečo inteligentnejšie ako kozy. Odpovede sú v poradí ÁNO, ÁNO, NIE, NIE.