Plemeno texel pochádza z Holandska, špecializované mäsové plemeno, je veľmi prispôsobivé, často sú baranmi texel prekrižované zemské plemená, slúži na vytváranie rôznych syntetických populácií, je veľmi citlivé na nedostatok jódu, ale aj na nadlimitné dávky medi, chov aj odchov sú náročné, zároveň je ale považované za veľmi estetické zviera.

Prvé nemäsové krížené ovce sme si požičali od nášho priateľa v 2010-om, v tom čase pre potreby výcviku Border kólií, a postupne sme sa dostali až k chovu plemena Texel, pri ktorom sme od roku 2012, s priemernou plodnosťou 170%, a hmotnosťou 25-30 kg v dvoch mesiacoch veku.

V roku 2017 sme sa stali uznaným rozmnožovacím chovom oviec plemena texel.

ZCHOK