Zebu dobytok je primitívne plemeno, prirodzene sa vyskytujúce v teplých oblastiach, v Indii je posvätný, v Afrike vyjadruje veľkosť stáda majetnosť muža. Každá oblasť v ktorej sa prirodzene vyskytuje, má svoj poddruh, líšia sa sfarbením, veľkosťou. V Európe sa zebu vyskytuje neprirodzene v ZOO a nízkym vzrastom a pohyblivosťpu vyhovuje aj na tréning niektorých dobytkárskych disciplín.

Dobytok zebu chováme od roku 2012, v našich podmienkach sa nám osvedčil ako výborný desenzibilizátor koní, pastiersky trenažér psov a fantastická náplň mrazničky. V reprodukcii máme snahu používať v stáde nepríbuzných plemenníkov. Chováme ho výlučne pre našu potrebu a spotrebu.