Oficiálne je tento génius Zorbo z Hückelovy vily, ale volacie meno sa ustálilo na výrazoch Čorbo ( vzniklo z : ,,čo robíš Zorbo?”), Čoro ( vzniklo z: ,, čo robí ten satan?”) a posledné pomenovanie tohto skvostu je Čoromoro, čo môže znamenať všetko ale aj nič. Priniesli sme si ho ako potechu, ochrancu, kamaráta a ako chovateľský skvost. Jeho otec, v Rakúsku pôsobiaci frajer s českým pôvodom, BARYK Retrobelge je špičkový mondioringový pes s fenomenálnymi úspechmi, matkou je I LOVE la Maschera di Ferro, raketa z Talianska s nevídaným pôvodom, povahou a prejavom. Čo z neho vykrešeme netušíme, ale chceme si zobrať všetko čo nám ponúkne. A my mu za to dáme nažrať.

Zorbo1